ZEBRANIA RODZICÓW

Zebrania rodziców w roku szkolnym 2018/2019


Na prośbę rodziców w tym roku szkolnym zebrania będą rozpoczynać się zawsze o godzinie 17.00.
A oto terminy kolejnych spotkań klasowych z rodzicami:

  •  7 września 2018 roku

  • 15 listopada 2018 roku

  • 24 stycznia 2019 roku

  • 25 kwietnia 2019 roku

Wychowawcy klas i wszyscy nauczyciele oczekują w tym dniu na rodziców swoich uczniów.


WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dla rodziców


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1.        

Rozpoczęcie roku szkolnego:

 

4 września 2017r.

2.        

Zimowa przerwa świąteczna:

 

23.12.2017r. - 1.01.2018r.

3.        

Ferie zimowe:

 

29.01.2018r. - 11.02.2018r.

4.        

Wiosenna przerwa świąteczna:

 

29.03.2018r. - 3.04.2018r.

5.        

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

  • etap pisemny
  • etap praktyczny

 

19.06.2018r. (wtorek)

od 22.06 do 4.07.2018r.

6.        

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • w szkołach zawodowych
  • w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

 

19.06.2018r.

 2.05.2018r. (środa)

 1.06.2018r. (piątek)

7.        

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

22 czerwca 2018r.

 

Harmonogram konsultacji nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 (w załączeniu)

PONIEDZIAŁEK

Cesarz Kaczorowska Joanna

11.30 – 12.15

Gorzałka Przemysław

11.30 – 12.15

Janowicz Joanna

10.25 – 11.20

Misztela Anna

9.40 – 10.25

Modlińska Anita

8.50 – 9.35

Mucha Agnieszka

10.35 – 11.20

Wosik Wanda

11.45 – 12.30

WTOREK

Hynek Anna

11.30 – 12.15

Jeziorska Irena

13.15 – 14.00

Klubicka Beata

10.35 – 11.20

Pajączek Ciura Katarzyna

14.20 – 15.00

Sypek Ewa

12.30 – 13.15

ŚRODA

Całus Katarzyna

9.40 – 10.25

Pohorecka Katarzyna

11.30 – 12.15

Ptaszek-Półrolniczak Elżbieta

12.30 – 13.15

Waleriańczyk Jolanta

11.30 – 12.15

CZWARTEK

Bajdur Robert

8.00 – 8.45

Baryła Cezary

9.40 – 10.25

Cieślik Waldemar

11.30 – 12.15

Długosz Jan

8.00 – 8.45

Smolińska Joanna

12.30 – 13.15

Suchogórski Krzysztof

9.40 – 10.25

PIĄTEK

Bajor –Gaudy Sylwia

8.50 - 9.35

Kawełczyk Jolanta

11.30 – 12.15

Mitek Małgorzata

10.40 – 11.20

Naporowski Krzysztof

10.30 – 11.30


Oferta kół zainteresowań (zakładka koła zainteresowań i organizacje)

Rada Rodziców

 

Radę Rodziców przy ZSZS tworzą rodzice wybrani spośród przedstawicieli wszystkich klas.

Numer konta Rady rodziców przy ZSZS:

47 1020 1664 0000 3402 0019 9331

 

Dożywianie

 

Posiłki dla uczniów ZSZS organizowane są na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora szkoły z firmą cateringową i wydawane są podczas dużej przerwy w świetlicy szkolnej.

W roku szkolnym 2017/2018 opłata za jeden obiad dla ucznia wynosi 6,10 zł.

Rodziny, których dochody są niskie mogą starać się o dofinansowanie z Miejskich lub Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

W przypadku obiadów płatnych, nieobecność ucznia w szkole należy zgłosić telefonicznie do szkoły (34-324 10 13) do godziny 9.00 w danym dniu nieobecności. Nie zgłoszenie tego faktu skutkuje naliczeniem opłaty za posiłek.

Wszelkie formalności związane z dożywianiem w szkole załatwiane są przez pedagogów szkolnych w sali 207