GIMNAZJUM NR 26

 

Krótka notka na temat naszego gimnazjum

Gimnazjum to przeznaczone jest dla uczniów, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz ze niepełnosprawnościami sprzężonymi ..

Nauka w gimnazjum trwa 3 lata. Okres nauki w szkole może być wydłużony o jeden rok.

Zajęcia odbywają się w niewielkich zespołach, w odpowiednio wyposażonych klasopracowniach, systemem jednozmianowym. Oddziały klasowe liczą do10 uczniów.

Szkoła oferuje uczniom szeroki wachlarz specjalistycznych zajęć w ramach rewalidacji indywidualnej, takich jak:

  • logoterapia,

  • gimnastyka korekcyjna,

  • zajęcia wyrównawcze,

  • zajęcia kompensacyjno-korekcyjne,

  • arteterapia,

  • muzykoterapia

  • socjoterapia.

Ofertę wzbogacają koła zainteresowań o charakterze artystycznym, turystycznym, sportowym, informatycznym i teatralnym.

 

 

 

Podstawowym celem wychowania w gimnazjum jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia i poczucia odpowiedzialności za własną postawę i decyzje.